קול קורא פומבי להצעת מועמדות עבור קפיטריה

ברחוב הלל 35, ירושלים

למידע נוסף