תעודות

המדד האירופי להערכת לימודי שפה

המדד הינו פרי עבודה של מחקר בלשני שערכו מומחים במדינות החברות במועצת אירופה. המדד פורסם בשנת 2001 והוא מציע דרך חשיבה חדשה לחלוטין בכל הנוגע ללימוד שפות. כמו כן המדד קבע בסיס משותף לתיאור תכניות לימודים, רמות שפה ותעודות.

קורסי הצרפתית במכון הצרפתי מותאמים למדד האירופי, הקובע שלוש רמות כלליות, המחולקות בסך הכל לשש תת-רמות:

לפי שילוב של יכולות שונות, המדד מונה שלוש רמות כלליות ובכל אחת שתי תת-רמות: מתחילים A1-A2, ביניים B1-B2, ומתקדמים C1-C2

המכון הצרפתי ע"ש רומן גארי בירושלים – מרכז בחינות רשמי

ניתן להיבחן בשלוש בחינות רשמיות במכון רומן גארי:

Le Test de connaissance du français (TCF) (tout public, pour l'accès à la nationalité française, ou Québec)

Le Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère (DAEFLE)

Diplôme d'études en langue française (DELF) et Diplôme approfondi de langue française (DALF) : DELF/DALF tout public, DELF Prim, DELF Junior.
הצלחה בבחינות תזכה אותך בדיפלומה ממשרד החינוך הצרפתי אשר אשר בתוקף ללא הגבלת זמן ומשמשת אסמכתא ברוב המדינות ובמשרדי החינוך בעולם.

***

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE

People have been learning, teaching, and assessing language for centuries. In this long history, there have been as many different ways of teaching as there have been ways of describing levels of language learning and assessment. In order to facilitate both teaching and learning we need a way to specify what our learners are able to do at certain levels, in most countries there is general agreement that language learning can be organized into three levels: basic/beginner, intermediate, and advanced.

The Common European Framework describes what a learner can do at six specific levels: A1, A2, B1, B2, C1, and C2.
– Basic User (A1 and A2)
– Independent User (B1 and B2)
– Proficient User (C1 and C2)

CEFRL (Common European Framework for Reference Languages)

THE IFJ – ANTENNE ROMAIN GARY: EXAM CENTRE

At the IFJ – antenne Romain Gary, three certifications are available:

Le Test de Connaissance du français (TCF)

Le Diplôme d'aptitude à l'enseignement du français langue étrangère (DAEFLE)

Diplôme d'études en langue française (DELF) et Diplôme approfondi de langue française (DALF) : DELF/DALF tout public, DELF Prim, DELF Junior.
Passing the exams will receive a certificate from the Ministry of National Education in France that stays valid for life and that is international recognized.

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.