קורסי צרפתית מחזור קיץ

תחילת הקורס 21/05/2018 !

לימודים בכל הרמות לפי הסטנדרט האירופאי

קורסי קיץ מתחילים בקרוב !

כיכר ספרא 9, ירושלים – #1 02.6243156 / 02.6255831
ifj-romaingary@consulfrance-jerusalem.org