מסע מפריז לירושלים – תחרות הצילום פתוחה

מי 31 באוקטובר עד 12 בינואר 2019   ,שלחו התמונות שלכם בנושה החדש: בחלון

 

>>> התחרות נסגרה לשנה זאת ! <<<