DELF/DALF – תעודות המעידות על רמת צרפתית שנרכשה

היות שהתנאים הבריאותים והפדגוגים אינם מאפשרים לנו לקיים את הבחינות תוך שמירה על הבריאות והביטחון של כלל המעורבים, אנו נאלצים לדחות את מועד הבחינה של DELF לקהל הרחב ו־DELF Junior (לבני נוער) ל־6 עד 13 בדצמבר.

DELF ו־DALF

הדיפלומות DELF/DALF הינן מטעם משרד החינוך בצרפת והן מוכרות ומשמשות אסמכתא ברוב המדינות ומשרדי החינוך בעולם. הדיפלומה בתוקף ללא הגבלת זמן. הן מורכבות מבחינה בכתב ובחינה בעל פה ובוחנות את רמת הצרפתית שנרכשה בלימודים לפי 6 הרמות של המדד האירופי להערכת לימודי שפה (A1 רמת מתחילים): C2, C1, B2, B1, A2, A1. ה־DALF היא תעודה המעידה על לימודי צרפתית מעמיקים והיא רלוונטית רק לשתי הרמות האחרונות.

למה צריך תעודה המעידה על רמת הצרפתית שלך?

  • כדי להוות אסמכתא רשמית לרמת השליטה שלך בשפה, ערך מוסף לקורות החיים שלך שישמש אותך בחייך המקצועיים או במסלול הלימודים האקדמיים.

המבחנים מתחלקים לפי גילאים:

  • DELF/DALF פתוח לכול : לכל מבוגר שגילו מעל 18
  • DELF JUNIOR : לבני נוער בגילאי 12 עד 18

ההרשמה לשנת 2020 סגורה.

ifj-romaingary@consulfrance-jerusalem.org
02.6243156 שלוחה 1

DELF/DALF פתוח לכול

תאריכי מבחנים לקבוצות תאריכי מבחנים ליחידים
A1 06.12.2020 מ־6 עד 13 בדצמבר 2020
A2 06.12.2020 מ־6 עד 13 בדצמבר 2020
B1 07.12.2020 מ־6 עד 13 בדצמבר 2020
B2 07.12.2020 מ־6 עד 13 בדצמבר 2020
C1 08.12.2020 מ־6 עד 13 בדצמבר 2020
C2 08.12.2020 מ־6 עד 13 בדצמבר 2020

 

DELF Junior

תאריכי מבחנים לקבוצות תאריכי מבחנים ליחידים
A1 06.12.2020 מ־6 עד 7 בדצמבר 2020
A2 06.12.2020 מ־6 עד 7 בדצמבר 2020
B1 07.12.2020 מ־6 עד 7 בדצמבר 2020
B2 07.12.2020 מ־6 עד 7 בדצמבר 2020