מבחן בקיאות בשפה הצרפתית (TCF)

מבחן בקיאות בשפה הצרפתית (TCF)

המכון הצרפתי בירושלים – ע״ש רומן גארי הוא מרכז בחינות עבור מבחן הבקיאות בצרפתית (Test de connaissance du français – TCF), מונח זה מתייחס ל:

  • TCF לשם קבלת אזרחות צרפתית
  • TCF קוויבק

מבחן TCF לשם קבלת אזרחות צרפתית

במה מדובר?

ה־TCF לקבלת אזרחות צרפתית נוצר במיוחד כדי לענות על על תקנות חדשות שהוכנסו לשימוש על ידי משרד הפנים הצרפתי, מעבר לים, קולקטיבים טריטוריאלים וההגירה הרלוונטיים לבדיקת הבקיאות של השפה הצרפתית לאלו המבקשים לקבל אזרחות צרפתית.

ה־TCF לקבלת אזרחות צרפתית כולל שתי בחינות הכרחיות:

  • הבנה בעל פה (30 שאלות). משך הבחינה: 30 דקות
  • הבעה בעל פה (6 שאלות). משך הבחינה: 15 דקות

עלות הרשמה: 550 שקלים

את דמי הרישום האלו יש לשלם במזומן בעת ההרשמה, מינימום חודש לפני מבחן ה־TCF. עלות זו אינה ניתנת להחזרה במקרה של ביטול מבחן ה־TCF על ידי המכון הצרפתי בירושלים – ע״ש רומן גארי.

המכון הצרפתי רומן גארי שומר את הזכות לבטל את מועד הבחינה, אם מספר הנרשמים אינו מספק. במקרה הזה, דמי הרישום יכולים להיות או מוחזרים או בתוקף למועד הבא.

רמה B1 לפי CERCL נדרשת כדי להצליח בבחינה הזאת.

המועד הקרוב: 25 בנובמבר 2020

הרישום >  02/11/2020

כדי להשתתף במועד הקרוב, צרו אתנו קשר! התאריכים ניתנים לשינוי בהתאם לבקשות שלכם.

ifj-romaingary@consulfrance-jerusalem.org

02-6243156#1